Mizu 水

Delectable Premium ZensaiSeasonal Sashimi
Silky Smooth Chawanmushi
Luscious Sushi x 5 pcs
Savoury Mini Don
Soup for the Soul
Heavenly Dessert

Rm288

Moku 木

Delectable Premium ZensaiSeasonal Sashimi
Silky Smooth Chawanmushi
Real Tasty Hot Dish
Luscious Sushi x 7 pcs
Soup for the Soul
Heavenly Dessert

Rm388